ชุดรับประทานอาหารโบนัส 8 ที่นั่ง

37,900 ฿

ชุดอาหารหินลายหินอ่อน ขาหิน ตัวเก้าอี้โครงไม้หุ้มผ้า พนักผิงสูงโค้งรับสรีระ