เก้าอี้ รุ่น TF

1,172 ฿1,472 ฿

เก้าอี้ รุ่น TF- 59

ระบบ หมุนได้รอบตัว

เก้าอี้ รุ่น TF- 59 (ไฮโดรลิค)

ระบบ หมุนได้รอบตัว ปรับสูง –ต่ำ ด้วยไฮโดรลิค

เก้าอี้ รุ่น TF- 60

ระบบ ปรับสูง – ต่ำ ด้วยแกนเกลียว