ตู้เอกสาร WORK

3,150 ฿5,990 ฿

ตู้เอกสารไม้ รุ่น WORK

  • ตู้เอกสาร สูง 4 บาน เปิด บน-ล่าง
  • ตู้เอกสารกลาง 2 บานเปิด
  • ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด 10 ลิ้นชัก แยกประเภท
  • ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด
  • โต๊ะต่อเข้ามุม