เก้าอี้สำนักงาน 242

3,990 ฿4,990 ฿

เก้าอี้ผู้บริหาร Series 242
ขาโช๊คแก๊ส ปรับสูงต่ำได้
ทนทาน โครงขารับน้ำหนักอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป