เก้าอี้สำนักงาน 442

1,590 ฿

เก้าอี้สำนักงาน 442
– กว้าง 62 เซนติเมตร
– ลึก 66 เซนติเมตร
– สูง 93-100 เซนติเมตร

มีโช็คแก๊ส ปรับสูงต่ำ ได้