เก้าอี้สำนักงาน EURO 1200L

1,490 ฿

เก้าอี้สำนักงาน EURO 1200L
– กว้าง 60 เซนติเมตร
– ลึก 61 เซนติเมตร
– สูง 95 เซนติเมตร

มีโช็คแก๊ส ปรับสูงต่ำ ได้