เก้าอี้สำนักงาน SA24 ซูปเปอร์ทน

2,590 ฿2,990 ฿

เก้าอี้สำนักงาน SA24 เน้นความทนทาน เขาเหล็กกล่อง
– กว้าง 61 เซนติเมตร
– ลึก 59 เซนติเมตร
– สูง 99 เซนติเมตร

แข็งแรงที่สุดในท้องตลาด เหมาะกับส่วนราชการ โรงพยาบาล

ที่เน้นการใช้งานทนทาน ยาวนาน