ซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี 3D Secure

ซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี 3D Secure

    ในอดีตการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากนัก เมื่อลูกค้าไปซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อให้ร้านค้าใช้ทำรายการชำระเงิน นั่นคือหากลูกค้าไม่มีตัวบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็จะไม่สามารถทำการชำระเงินด้วยบัตรที่ร้านค้าได้แต่ปัจจุบันโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน การซื้อของเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการซื้อสินค้าออนไลน์และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบออนไลน์จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานบนโลกออนไลน์และยังคงมีความปลอดภัยที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของบัตรเป็นผู้ทำรายการซื้อของออนไลน์เอง จึงเป็นที่มาของการนำเทคโนโลยี 3D Secure มาใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการชำระเงิน วิธีการผ่อนชำระกับเว็บไซต์ของเรา 

3D Secure คืออะไร

   3D Secure เป็นโครงสร้างความปลอดภัยบนระบบการชำระเงินธุรกรรมออนไลน์ที่ช่วยป้องกันการฉ้อโกงในธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต โดยพัฒนากรอบการทำงานร่วมกันสำหรับการบริการชำระเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน โดยเน้นความสำคัญ คือ การเพิ่มความแข็งแรงในกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้า (Strong Customer Authentication) ระหว่างการทำรายการชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ ในเวอร์ชันแรกถูกพัฒนาขึ้นในปี 1999 โดย Arcot Systems (ปัจจุบันคือ CA Technologies บริษัท Broadcom) และในยุคหลัง บริษัทผู้ให้บริการบัตรชำระเงินรายใหญ่ทุกราย เช่น VISA, MasterCard และ American Express ก็ได้นำ 3D Secure มาใช้ในการชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์เช่นกัน โดยเราอาจจะเคยเห็นในหน้าแสดงรายการชำระเงิน หรือรู้จักในชื่อตามแบรนด์ต่าง ๆ ดังรูป

สำหรับการทำงานของเทคโนโลยี 3D Secure (Verified by VISA/ MasterCard SecureCode) มีขั้นตอนดังนี้

  1. ลูกค้าเลือกซื้อของบนร้านค้าออนไลน์ และเมื่อต้องการชำระค่าสินค้า ร้านค้าออนไลน์จะแสดงหน้าจอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต สำหรับร้านค้าที่รองรับเทคโนโลยี 3D Secure บนหน้าจอที่ให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะแสดงสัญลักษณ์ Verified by VISA หรือ MasterCard Secure Code
  2. ด้วยความปลอดภัยแบบ 3D Secure ธนาคารผู้ออกบัตรจะส่งรหัสผ่าน OTP ไปยังมือถือของลูกค้าเจ้าของบัตร กรณีลูกค้าทำรายการชำระสินค้าแล้วไม่ได้รับรหัสผ่าน OTP ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากธนาคารผู้ออกบัตรนั้น
  3. ลูกค้ากรอกรหัสผ่าน OTP ที่ได้รับบนหน้าจอทำรายการชำระค่าสินค้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการชำระเงิน
  4. ระบบ 3D Secure ทำการตรวจสอบข้อมูล หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ธนาคารก็จะอนุมัติการทำรายการ สำหรับกรณีที่มีข้อมูลผิดพลาด ธนาคารก็จะปฏิเสธการทำรายการ และส่งผลลัพธ์ให้กับการร้านค้าออนไลน์เพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของเทคโนโลยี 3D Secure

ประโยชน์ของระบบ 3D Secure

  • เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรองรับการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการการยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความปลอดภัย
  • เพื่อให้การส่งข้อมูลสำหรับการชำระเงินและข้อมูลลูกค้ามีความถูกต้องและปลอดภัยผ่านระบบเครือข่ายการชำระเงินที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน ป้องกันการถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์สามารถตรวจสอบว่าลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์คือเจ้าของผู้ถือบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ผู้ที่อาจขโมยหรือลอกแบบบัตรมาแอบอ้างใช้งาน
  • มีการรับประกันมูลค่าความเสียหายโดยบริษัทผู้ให้บริการบัตร เช่น VISA, MasterCard หากเกิดการฉ้อโกงหรือการปฏิเสธการชำระเงินกับธุรกรรมที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบ 3D Secure

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.prachachat.net/finance/news-790037

ใส่ความเห็น